Ura e Hoz Soltanit

Ura e Hoz Soltanit ndodhet përgjatë rrugës së karvanit Qom-Tehran në lumin Masileh (rajoni Qom) dhe është ndërtuar në vitin 1262 të hënës Hegira. Është ndërtuar me një hapësirë ​​me një hark të theksuar dhe një atrium të vogël dhe materialet e përdorura janë tulla, gurë dhe llaç. Kjo urë nuk ka dekorata.

pjesë
Uncategorized