Banja Historike e Pahne

Banja historike e Pahne

është një ndërtim i shekullit të 856-të hegira hënore e cila, në vitin 1367 të së njëjtës epokë, u ndërtua me porosinë e Ghiyas-ad-Din Bahram Semnani, një nga ministrat e dinastisë Timurid. Prona ndodhet në qendrën historike të qytetit të Semnan, pranë kompleksit të Xhamisë së Madhe (Masjid-e-Jamé), Xhamisë Emam, Pazarit të Mbuluar me Pahne dhe Pazarit Raste. Në vitin XNUMX të hegirave diellore dhe pas operacioneve të restaurimit, kjo ndërtesë ndryshoi përdorimin e saj, duke u bërë një muze dhe mund të vizitohet edhe sot.

pjesë
Uncategorized