Varri i Molla Hasan Kashi

Varri i Pranverës Hasan Kashi

ajo është e vendosur dy kilometra dhe gjysmë në jug të qytetit të Soltaniye. Ky mauzoleum është ndërtuar në kohën e Shah Tahmasb Safavidit në nder të Molla Hasan Kashit, i famshëm me epitetin e 'Shirazit', i cili ishte një njeri i ditur dhe i mençur i besimit. Ndërtesa është vendosur në jug-lindje të zonës arkeologjike të Soltaniyeh dhe paraqet karakteristikat tipike të mauzoleume epokën Safavid, në fakt, dizajni tetëkëndësh i strukturës është shndërruar në pjesën e brendshme në një mjedis në formën e një kryqi.

 

pjesë
Uncategorized