Xhamia Khanom

Xhamia e Khanom

i përket periudhës së Qajarit dhe ndodhet në rrethin e vjetër të Fakhim-od-Doule në Zanjan. Kjo xhami ka kube por ka dy minare të bukura, është ndërtuar në 1323 Lunar hixhretit nga vullneti i një prej grave më me ndikim të kohës, përkatësisht Jamile Khanom vajza Hoseyn Qoli Khan Nezam-ol-Edale ( zo-l-Faqari).

Xhamia, e zbukuruar me majolikë dhe llaç veprave, ai ka një portë monumentale, dy minare të vogla, një fushë, një verë dhe një dhomë dimrit për lutjet e natës dhe shumë dhoma.

pjesë