Sheh Safi-ad-din mauzole

Sheikh Safi-ad-din Mausoleum Ardabili

Mauzoleumi i Shejh Safi-ad-din Ardabili përbëhet nga një sërë ndërtesash të epokave të ndryshme dhe për herë të parë ishte për vullnetin e Shah Tahmasp Safavid i cili mori aspektin e një strukture unitare. Ky kompleks monumental lidhet me shtëpinë e sundimit safavid, në të vërtetë shumë mbretër të dinastisë janë varrosur aty, përfshirë Shah Ismailin I.

pjesë
  • 2
    Aksionet
Uncategorized