Bas-lehtësim i Shirino

Bas-lehtësim i Shirino

Bas-relief i Shirino gjendet në fshatin Bazfat, në qytetin Kuhrang (rajoni Chahār Mahāl dhe Bakhtiāri) dhe është ajo që mbetet nga periudha e mbretërimit të Elymais ose Elamais, shekulli i parë dhe i dytë pas Krishtit në fushën e Bakhtiyari.

Shirino bas-lehtësim e cila është e vendosur në luginën (Shirin ab), ka qenë gërmuar në shkëmb në një thellësi prej 30 cm dhe një kornizë drejtkëndëshe në madhësinë e metra dhe 2 145 cm dhe në të janë përfaqësues të tre figurave të njeriut. Në të djathtë është një karakter ose një fytyrë front me sytë e tij drejt përpara, ndërsa ulur në një platformë me katër anët dhe me dorën e djathtë mban një vertikale hedh.

Dy të tjerët e figurave të bas-lehtësim portretizuar ballore dhe në këmbë janë të vendosura në të drejtën e figura të ulur. Figura qendrore e ka dorën e djathtë e ngritur ndaj personit të ulur dhe e majta është pushimi në gjoksin e tij si një shenjë respekti.

Figura tjetër, flokët e trashë e të cilëve shihet në të dyja anët e fytyrës, ka dy duar mbi gjoksin e tij.

pjesë
Uncategorized