Samen Tower

Kulla e Samenit

kjo kullë, e ndërtuar me tulla dhe argjilë, është vendosur në qytetin e Samenit dhe i përket afërsisht vitit 700 të egos hënor. Baza e kullës ka një diametër prej rreth 15 metra dhe e gjithë struktura ka katër kate.

pjesë
Uncategorized