Mauzoleun e Profetit Abakuc

Mauzoleun e Profetit Abakuc

Abakuci ishte një profet i izraelitëve (rreth 700). Lidhur me vendin e mausoleumit të tij ekzistojnë disa tregime dhe sipas njërit prej tyre gjendet në qytetin Tuyserkān. Nga ndërtesa origjinale që ka rreth 2500 vjet, në 1368 (egira diellore) mbetjet e mureve të formës katrore u gjetën me katër kulla afër.

Ndërtesa aktuale e këtij mauzole, e ndërtuar në fund të shekullit të gjashtë Lunar hixhretit në stilin arkitektonik të periudhës selxhuke është dymbëdhjetë metra kullë të lartë tullave mbuluar brendshme e të cilit është në formë rrethore, ndërsa e jashtme është konike.

Mauzoleumi ka një strukturë tetëkëndëshe. Muret e jashtme të ndërtesës kanë harqet dekorative dhe pllaka në formën e Yllit të Davidit dhe në një pjesë të tyre janë ndërtuar, si dhe disa maja tullë në lehtësim trekëndësh-formë.

Tavani i mauzoleut nga brenda me një lartësi prej shtatë metrash, u ndërtua si një kupolë me lakim të vogël dhe konveks. Brenda ndërtesës gjendet një varre guri mbi të cilin është vendosur një gjoks prej druri, që mban një biografi të Profetit Abakuc.

Mauzoleumi ka një kripë të vendosur në dy metra mbi tokë dhe tavani i të cilit është mbuluar plotësisht.

pjesë
Uncategorized