Kulla e Gorbanit

Kulla e Ghorbanit

Kulla e Qorros: kjo ndërtesë historike ndodhet në Zand të Hamadanit dhe afër Shkollës së Lartë Ebn-e Sina. Nga mbishkrimi mbi varrin 'Sheikh-ol-Eslam Hassan ebn-e Attar Hafez Abu-l-Ola' është se ajo ishte një nga emirëve selxhukë, ai vdiq në vitin 521 Lunar hixhretit.

pjesë
Uncategorized