Luani i Gurit

Luani i Gurit

Skulptura e luanit të gurit në periudhën Seljuk-Partico ndodhet në një kodër historik në qytetin e Hamedanit ku u gjet edhe një varri që i përket periudhës parahistorike.

Ky luan guri, i cili është i gjatë 2,5 metra, 1,15 i gjerë dhe 1,2 i lartë, në periudhën e pushtimit të Hamedan nga arabët u vendos bashkë me analogun e tij në derën hyrëse të qytetit.

Në 1319 (Lunar hixhretit), kur populli i Dilamyān pushtuar Hamedan, edhe ai shkatërroi derën e përparme, një nga luanët dhe këmbët e çfarë ishte, derisa skulpturë në vitin 1328 (Hixhreti diellor) ishte vendosur në vendin e tij të tanishme.

pjesë
Uncategorized