Kafarin Strait

Kafarin Strait

Ngushtica e Kafarinsit ndodhet në veri të qytetit të Badrehit. Gjatësia e saj është rreth dy kilometra dhe lartësia e tij mbi nivelin e detit është 700 metra. Një kilometër nga hyrja e ngushticës është një liqen i vogël i quajtur Zamzam. Lumi rrjedh në këtë ngushticë dhe pas hyrjes në veri të saj rrjedh në lumin Seimareh. Këtu vëmendja është tërhequr për shembujt e arkitekturës shkëmbore nga periudha parahistorike që tregojnë antikitetin dhe rëndësinë e ngushticës. Pyjet e mëdha të lisit dhe një shumëllojshmëri e kafshëve të tilla si ketri iranian janë ndër atraksionet e këtij vendi.

pjesë
Uncategorized