Ngushtica e Razyaneh

Ngushtica e Razyaneh

Ngushtica e Razyaneh ndodhet në km 75 në jug të rajonit Ilām afër fshatit Chanārbāshi. Shtë një kanion i harlisur i ngushtë dhe i thellë, në të cilin rrjedh një lumë që buron nga burimi Sarāb Garm dhe muret e tij, të cilat janë midis 15 dhe 30 në lartësi, janë prej guri gëlqeror me një përbërje karbonat të football. Ky ngushticë është quajtur Razyaneh nga emri i koprës së egër (kopër) që rritet aty pranë. Gjerësia e saj në disa vende është ulur gjithashtu për gjysmë metër dhe kjo, së bashku me rrjedhën e ujit brenda, ka bërë që asnjë kafshë të mos jetojë në këtë vend. Në realitet ajo ka dy ekosisteme, një të brendshëm me bimë gjysmë ujore dhe një të jashtme e cila, falë afërsisë me vargmalin e shkretëtirës malore, është e pasur me një larmi të madhe bimësh, në mënyrë që 75 hektarë tokë të këtij ngushticë janë konsideruar trashëgimi natyrore -national.

pjesë
Uncategorized