Arg-e Bam

Arg-e Bam

Arg-e Bam është qyteti më i madh i ndërtuar në tulla të papërpunuara në botë që ka rreth 2200 vjet. Kjo faqe është e vendosur mbi kodrën Azarin, në verilindje të qytetit të sotëm të Bamit. Sipërfaqja e qytetit të lashtë të Arg-e Bam është rreth 20 hektarë. Rreth kështjellës kishte një hendek të thellë që gjatë shekujve e mbrojti këtë kompleks urban nga sulme të jashtme.

Ndër strukturat e identifikuara në qytetin Arg-e Bam ka një galeri kryesore që në të kaluarën ishte një pazar, mbetjet e një tempulli zjarri Sasanian, një gjimnaz historik i 'zur khane', banjot publike, stallat, kazermat, burgjet dhe 'Pallati i katër stinëve'. Banesat e përbashkëta u ndërtuan së bashku dhe u lidhën së bashku. Në disa shtëpi private mbetjet e banjove private janë të dukshme. Stallat ishin të vendosura në zona të ndara nga shtëpitë.
Disa shtëpi kishin dy kate dhe kjo tregon se në një nga epokat e së kaluarës kishte pasur një rritje të popullsisë. Gjatë periudhës islame u ndërtuan dy xhami, të quajtur Xhamia e së Premtes dhe Xhamia e Profetit Muhammed, dhe një Hoseiniye (ndërtesë për përkujtimin e martirizimit të Emam Hoseinit). Pallati "Katër stinët" kishte tre kate dhe ishte selia e qeverisë, të gjitha urdhrat dhe vendimet e qeverisë ishin lëshuar nga kjo banesë.

pjesë