Borj-e Milad

Borj-e Milad

Borj-e Milad (Kulla e Miladit) është një kullë për shumë qëllime telekomunikuese që ndodhet në zonën veri-perëndimore të kryeqytetit. Është 435 metra e lartë dhe përfaqëson ndërtimin më të lartë të Iranit. Është kulla e gjashtë për telekomunikacion dhe ndërtimi i njëzetë pa mbështetjen më të lartë në botë. Me trembëdhjetë mijë metra të sipërfaqes së tij, nga pikëpamja e përgjithshme e të gjithë strukturës, ka rekordin botëror midis kullave të këtij lloji në të gjitha vendet. Falë lartësisë dhe formës së saj të veçantë, Kulla e Miladit mund të shihet nga pothuajse të gjitha fushat e Teheranit dhe, duke bërë kështu, është bërë një nga simbolet e kryeqytetit të Iranit.

pjesë
Uncategorized