Muzeu i Mbishkrimeve

Kopshti i muzeut të mbishkrimeve

Mbishkrimet e kopshtit të muzeut është një "ekspozitë e përhershme e mbishkrimeve shkëmb në krahun lindor të kompleksit historik-kulturor Niavaran, ku qëndron një koleksion të trashëgimisë me shkrim të vendit në formën e modeleve shkallë 43 1a1 mbishkrimet shkëmb që datojnë në periudhën historia e Medasve në shkrim dhe në gjuhët urartea, Neo-Aramaic Asiri dhe aramaisht përkasin zonat e Ahar dhe Sarab, periudha historike e Partët dhe Sassanids në persisht e vjetër, Akkadian, Elamite, dhe aramaisht deri në fund të periudhës Sassanid dhe në shkruar skekashte pahlavi.

Këto regjistrime mund të kujtojnë ato të Shapur dhe Ardeshir për Naqshe Rostam, mbishkrimin e Shapur I në Naqshe Rexheb, në Kartir në Naqshe Rexheb etj ..

Për të vizituar ato origjinale është e nevojshme të udhëtoni në zona të ndryshme dhe qytete dhe vende që janë të vështira për t'u arritur, por në kopshtin e muzeut të mbishkrimeve është e mundur të njiheni ngushtë dhe lehtë me botën magjepsëse të këtyre mbishkrimeve.

pjesë