Viti i Ri Persik

Viti i Ri Persian midis historisë dhe kuzhinës

Festa më e rëndësishme në Iran është sigurisht Nowruz, Viti i Ri Persian i cili përkon me fillimin e pranverës. Njohur si një Trashëgimi Botërore e UNESCO-s që nga viti 2010, kjo festë festohet gjithashtu në të gjithë Azinë Qendrore, Kaukazin, Mongoli (mbi baza rajonale) dhe kudo që ekzistojnë bashkësi me origjinë iraniane. Origjinat e Nevruzit datojnë mbi 3 vjet dhe janë thellësisht të lidhura me fenë Zoroastriane, e cila ishte praktikuar në Persi para ardhjes së Islamit. Përmes këtij festivali dhe traditave të tij ju mund të zbuloni rrënjët e Iranit.

Zyrtarisht Nowruz festohet në 21 Mars por mund të bjerë edhe një ditë para ose një ditë më vonë, bazuar në llogaritjet matematikore dhe astronomike që çdo vit identifikojnë të dytin në të cilin fillon viti, që është Saal Tahvil. Në Iran, festimet fillojnë në të Mërkurën e fundit të vitit të vjetër dhe vazhdojnë për trembëdhjetë ditë, një periudhë më e gjatë se në vendet e tjera që festojnë Vitin e Ri Persian. Koinciduar me fillimin e pranverës, Nowruz ka një kuptim të lidhur thellësisht me rilindjen dhe me dritën që kthehet pas errësirës së dimrit.

pjesë
Uncategorized