فرهنگی ، هنری و ادبی دانشگاهها و دانش آموزموختگان ایرانی خارج از کشور

فراخوان سفرهای فرهنگی ، هنری و ادبی دانشگاه و دانش آموزموختگان ایرانیان خارج از کشور

- Histori (رمان و داستان کوتاه); Kujtimet dhe udhëzimet e udhëtimeve Dhe praktikën (profesionalizimin dhe telefonin e shoqëruar) në dyfishin e lirisë dhe organizimin special. Merrni me të gjitha njoftimet për të dërguar 30 muaj më 98. Përzgjedhur veprat e preferuara në modelin e një libri do të publikohet; Dhe veprat e preferuara të sektorit të zgjedhur në mënyrë të ndryshme për t'u shfaqur do të bëhen. Në tre persona kryeministër; لوح تقدیر; Dhe juve do të bëhet argjendi. Më shumë informacion për dërgimin dhe dërgimin e punimeve në bazën e internetit të festivalit http://reg.nahadiran.ir/login.php Mund të shikoni.

pjesë