Kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit

Miratuar në 1980 - Rishikuar në 1989

Kushtetuta e Republikës Islamike, e cila është një shprehje e, fondacione sociale, aspektet kulturore politike dhe ekonomike të shoqërisë iraniane, është i bazuar në parimet dhe normat del'Islam, në përputhje me aspiratat e vërteta të bashkësisë islame. Aspirata themelore u shfaq në natyrën e Revolucionit të Madh Islamik dhe gjatë luftërat e popullit musliman të cilët, që nga fillimi për të fituar, ai shprehu në watchwords eksplicite dhe të fortë të të gjitha grupeve sociale. Tani, në agim të kësaj fitoreje të madhe, njerëzit tanë po kërkojnë përmbushje të plotë me gjithë forcën e tyre.
Puna e pranishme është përkthimi italiane të Kushtetutës së Republikës Islamike, paraprirë nga disa fjalën hyrëse, në fuqi në vend, pas miratimit popullor pas një referendumi të mbajtur në nëntor 15 1979