Kursi i gjuhës qepen

Instituti Kulturor i Iranit në Romë, në kuadër të veprimtarive të tij kulturore dhe arsimore dhe si i vetmi

organ i njohur zyrtarisht në Itali, promovon Kursin e Gjuha persiane Kursi synon të prezantojë një nga gjuhët kryesore të Azisë Qendrore dhe Perëndimore, rëndësia e madhe e së cilës lidhet me traditën e saj të jashtëzakonshme historiko-kulturore dhe statusin e saj si gjuhë zyrtare, në varietetet e saj të ndryshme, në vende me rëndësi strategjike në skenarin ndërkombëtar si p.sh. si Irani, Afganistani, Pakistani, India dhe Taxhikistani Kursi jepet nga mësuesi i ri i gjuhës amtare me metodën e re të mësimdhënies dhe në modalitetin online dhe ndahet në

15 orë mësime për çdo nivel për gjithsej 45 orë të ndara në tre nivele dhe do të zgjasin 10 javë.

Dita e mësimit të fundit do t'i kushtohet tërësisht vlerësimit të studentëve, me një provë me shkrim dhe me gojë. Pranimi në provime i nënshtrohet një vijimi të vazhdueshëm në mësime jo më të ulëta se 80% e orëve totale.

Studentët që kalojnë provimet përkatëse mund të kenë certifikatën të vlefshme për të gjitha qëllimet. Kursi zhvillohet online dhe ndahet në dhjetë orë mësimi nga 90 minuta secila, gjatë javës në orët e mbrëmjes përveç të shtunave ku disa kurse zhvillohen gjatë ditës.

 

KURS E SHTUNË

Kurse ballë për ballë (kursi ballë për ballë është pezulluar përkohësisht)

  • orari i punës: 09.00-10.30- 12.00- 13.30 (katër nivele, secili nivel 90 minuta
  • Kohëzgjatja: 3 muaj
  • frekuenca: 1 mësimi në javë E shtunë
  • regjistrimi: 100:00 €
  • (kursi në ndjekje është pezulluar përkohësisht)
  • Për kursin online 70,00 €
  • Programi i mësimeve online do të komunikohet në fillim të secilit kurs

Për më shumë informacion

Plotësoni formularin e regjistrimit për kursin

Regjistrimet janë të kufizuara në N ° 15 pjesëmarrës për secilin nivel të vetëm
Mësimi i parë është didicato tërësisht për të vlerësuar nivelin e njohurive të studentëve dhe ndarjeve për herë

 

SHIKO GJITHASHTU

Kursi i trembëdhjetë online në gjuhën dhe letërsinë persiane

 

Pa kategorizuar