نشست معرفی ایران در آکادمی آزاد رم

نشست معرفی جاذبه های گردشگری ایران در آکادمی آزاد شهر رم

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, روز جمعه بهمن ماه 19 1397, نشست معرفی جاذبههای گردشگری ایران را, در محل آکادمی آزاد شهر رم برگزار نمود. قولی رایزن فرهنگی ایران Vazhdo te lexosh

Vazhdo leximin ...
کنسرت موسیقی سنتی ایرانی در شهر رم

کنسرت استاد حسین علیزاده در شهر رم

از ساعت 18 روز یکشنبه 27 ژانویه 2019 م (7 بهمن ماه 1397) کنسرت موسیقی سنتی ایرانی با هنرمندی استاد حسین علیزاده (تار و سه تار);. علی بوستان (شورانگیز); صبا علیزاده (کمانچه); و بهنام سامانی (تنبک) در محل Vazhdo te lexosh

Vazhdo leximin ...