Përdor dhe zakonet përpara nisjes në një udhëtim

Përdor dhe zakonet përpara nisjes në një udhëtim

Përdor dhe zakonet përpara nisjes në një udhëtim

Të mbetet imune nga rreziqet e mundshme, udhëtari para udhëtimit është një ofertë të vogël bamirëse, lexojë Ayat el-Kursi: "fronin Ajeti", të kalojë nën Kuranit, duke u lutur për të dhe shokët e tij për të hedhur ujë tokës pas tij në mënyrë që ai të lërë të shëndetshëm dhe të kthehet nga udhëtimi. Ky zakon daton në kohët e lashta dhe ende ekziston me rastin e një udhëtimi të anëtarëve të familjes.

pjesë

Përdor dhe zakonet përpara nisjes në një udhëtim