درگذشتی جانباز فداکار برادر عزیزمان جناب آقای اکبر قولی

با në fund të تأثير و تأسف, در سانحه جبرانی جانبی از فداکار برادر عزیزمان جناب آقای اکبر قولی را به خانواده داغدارش; همکاران ارجمند سازمان فرهنگ و ارتباطات ; و جامعه فرهنگی ایران و ایتالیا تسلیت عرض کرد، از خداوند منان برای آن Vazhdo te lexosh

Vazhdo leximin ...